Ragnhild Onsøien

Ragnhild Onsøien

Ragnhild Onsøien (f. 1949). Psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo (1974) og spesialist i klinisk psykologi og samfunnspsykologi. Onsøien har lang yrkeserfaring fra kommunen og driver egen privatpraksis Hun er i dag ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør.

Books by Ragnhild Onsøien