Raino Malnes

Raino Malnes

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole. Han har tidligere skrevet bøker om politisk etikk og vitenskapsfilosofi., blant annet National Interests, Morality and International Law (1994), Valuing the Environment (1995), Materiell og mental virkelighet (2002) og Meningen med samfunnsvitenskap (2008).


(Foto: Ingar Refvik Bondhus, Universitetet i Oslo)

Books by Raino Malnes