Rikke Pihlstrøm

Rikke Pihlstrøm

Rikke Pihlstrøm er universitetslektor og faglærer i engelsk som fremmedspråk ved Insitiutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun underviserer også i engelsk ved Elvebakken videregående skole og ved British Council.

Rikke Pihlstrøm is a lecturer of Teaching English as a Foreign Language at the Department of Teaching Education and School Research at the University of Oslo. She also teaches English at Elvebakken upper secondary school and works as an ELT Associate for the British Council.

Books by Rikke Pihlstrøm