Rune J. Sørensen

Rune J. Sørensen

Rune J. Sørensen er professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets Stabsskole. Han har skrevet flere bøker, blant annet Demokrati og effektivitet (2008, med Leif Helland), En effektiv offentlig forvaltning (2009) og Kommunal organisering (7. utgave 2014).

Books by Rune J. Sørensen