Siri Meyer

Siri Meyer

Siri Meyer (1952) er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. I mange år var hun forskningsleder ved Senter for europeiske kulturstudier (SEK), og har vært medlem av Makt og demokratiutredningen (1998-2003). Meyer ledet Ibsen 2006 Bergen og arbeidet frem et doktorgradsprogram for kunstnere som styreleder av Stipendprogram for utviklingsarbeid (2003-2009). Meyer har vært spaltist i flere av landets aviser, og er leder av J.W.Eides stiftelse. Hun har skrevet flere bøker om kunsthistorie og visuell kultur, og om innovasjon. I 2008 fikk hun Meltzers formidlingspris.

Books by Siri Meyer