Sissel Holten

Sissel Holten

Sissel Holten er lektor i spesialpedagogikk, Erickson coach og Marte Meo-lisensiertsupervisor. Hun har arbeidet på Barnepsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus, Skolen for hørselshemmede i Oslo og Spesial-sykehuset for epilepsi i Bærum. Hun har også arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Bærum kommune og rådgiver og leder i Statped i Oslo.

Books by Sissel Holten