Snorre Lindset

Snorre Lindset

Snorre Lindset er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, og er programansvarlig for masterstudiet i finansiell økonomi. Han har sin doktorgrad i finans fra Norges Handelshøyskole, og har publisert mer enn 30 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. Han har vært gjesteforsker ved flere utenlandske universitet, blant annet Princeton University og The Wharton School ved University of Pennsylvania.

Books by Snorre Lindset