Stein Leif Bråten

Stein Leif Bråten

Stein Bråten er dr.philos. i psykologi og professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han leder forskernettet "Teoriforum" med noen av verdens fremste spedbarns-, primat- og hjerneforskere som har bidratt til hans samleverk på Cambridge University Press (1998) og John Benjamins (2007). I lys av nyere spedbarnsforskning og oppdagelsen av speilnevroner har han redefinert grunnlaget for (før)verbal intersubjektiv innlevelse og forståelse. I 1973 foregrep han simuleringsversjonen av dagens mentalistiske tilnærminger ut fra sine data-simuleringer av kommunikasjon.

Books by Stein Leif Bråten