Svein Eng

Svein Eng

Svein Eng (f. 1955) er professor i rettsfilosofi ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Foruten filosofi og rettsfilosofi har han arbeidet med avtalerett, forvaltningsrett og norsk og komparativ rettskildelære.

Books by Svein Eng