Terje Emberland

Terje Emberland

Terje Emberland er religionshistoriker og forfatter og seniorforsker ved Holocaust-senteret i Oslo.

Books by Terje Emberland