Terje Rasmussen

Terje Rasmussen

Terje Rasmussen er sosiolog og professor i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke fag- og lærebøker, blant annet om Internett, sosiale medier, nettverk, journalistikk og etikk.

Books by Terje Rasmussen