Tine S. Prøitz

Tine S. Prøitz

Tine S. Prøitz er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på forholdet mellom utdanningspolitikk og praksis i skoler, kommuner og høyere utdanning, spesielt knyttet til utdanningsreformer, partnerskap og læringsutbytte.

Books by Tine S. Prøitz