Tor Wallin Andreassen

Tor Wallin Andreassen

Tor Wallin Andreassen er førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Andreassen er grunnlegger av Norsk Kundebarometer og leder av Forum for Markedsorientert Ledelse og han har vært rådgiver for en rekke ledende skandinaviske virksomheter. Andreassens forskningsinteresse har vært konsentrert rundt serviceledelse, kundetilfredshet, merkevarebygging og økonomiske konsekvenser av kunderelasjoner. Innenfor disse områdene har han skrevet flere bøker og publisert en lang rekke artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.

Books by Tor Wallin Andreassen