Tove Stjern Frønes

Tove Stjern Frønes

Tove S. Frønes (f. 1975) er forsker og har arbeidet med elevers leseforståelse i nasjonale prøver og PISA ved ILS, UiO siden 2007. Hennes doktorgrad (2017) omhandlet ungdommers strategier når de leser på nett. Frønes har også skrevet lærebøker i norsk.

Books by Tove Stjern Frønes