Trond Arne Mjaaland

Trond Arne Mjaaland

Trond Arne Mjaaland er psykolog med doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. Doktorgraden avla han på Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Fra 2004 har han etterutdannet helsepersonell i medisinsk kommunikasjon i hele Norge og på alle nivå i helsetjenesten -både i klinikk og i administrasjon. Fra 1995 har han også jobbet med ledelse og lederutvikling gjennom praktisk opplæring i hva man kan si og gjøre for å utløse atferdsendringer hos andre. Mjaaland har egen kliniske praksis i Oslo, og driver selskapet Somsagt as sammen med Bård Fossli Jensen.

Books by Trond Arne Mjaaland