Willy Lichtwarck

Willy Lichtwarck

Willy Lichtwarck er professor ved Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland. Han har de senere årene hatt ansvar for omfattende forsknings- og prosjektvirksomhet innenfor barnevern, sosiale tjenester og NAV, og har utgitt en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Books by Willy Lichtwarck