Yngve Hammerlin

Yngve Hammerlin

Yngve Hammerlin er dr.philos og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har vært ansatt som forsker i kriminalomsorgen i nesten 30 år og har bidratt til og utarbeidet en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om menneskesyn, vold, selvmord, virksomhetsteori, menneskesyn og etikk/moral.

Books by Yngve Hammerlin