Choose format

In stock
NOK 359

Å bli undersøkt

norske og danske foreldres erfaringer med barnevernundersøkelsen

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017891
  • Publication date: 06.06.2011
  • Book group: 213
I denne boken møter vi danske og norske foreldres erfaringer med det å bli undersøkt av barnevernet.

Boken bygger på et kvalitativt forskningsprosjekt, der målet har vært å få ny kunnskap om hvordan foreldre og barn opplever det å bli undersøkt av barnevernet. Både danske og norske familier er intervjuet, og til tross for noe ulik lovgivning i de to landene, er deres erfaringer ganske like. Resultatene peker blant annet på at mange av dem som ble undersøkt ikke forsto at de hadde vært med i undersøkelsen, og at få føler seg direkte involvert i undersøkelsesprosessen. Forskningen viser dessuten at mennene er perifere og kvinnene sentrale i samarbeidet mellom familien og myndighetene. Boken tar også for seg hvordan makt oppleves og viser seg i sosialt arbeid.

Ved å få fram foreldrenes erfaringer, viser boken hvordan undersøkelsen kan brukes til å skape et bedre samarbeid mellom barnevernet og familiene.

Dette er en fagbok for studenter innenfor sosialt arbeid og barnevern og ansatte i barnevernet.

Karin Kildedal er amanuensis ved Universitetet i Aalborg.
Sigrid Nordstoga er førstelektor ved Universitetet i Agder.
Solveig Sagatun er dosent ved Universitetet i Agder.
Lars Uggerhøj er lektor og utdannelsesleder ved Universitetet i Aalborg.

Karin Kildedal

Karin Kildedal er amanuensis ved Universitetet i Aalborg.
More about the author

Lars Uggerhøj

Lars Uggerhøj er lektor og forskningsleder ved Universitetet i Aalborg.
More about the author

Sigrid Nordstoga

Sigrid Nordstoga er lektor ved Universitetet i Agder.
More about the author

Solveig Sagatun

Solveig Sagatun er dr.polit. og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag. Hun har mangeårig arbeidserfaring fra kommunal barnevernstjeneste. Hennes forskning og publiseringer ligger innenfor feltet sosialt arbeid.
More about the author