Choose format

In stock
NOK 419

Å bli undersøkt

norske og danske foreldres erfaringer med barnevernundersøkelsen
I denne boken møter vi danske og norske foreldres erfaringer med det å bli undersøkt av barnevernet.

Boken bygger på et kvalitativt forskningsprosjekt, der målet har vært å få ny kunnskap om hvordan foreldre og barn opplever det å bli undersøkt av barnevernet. Både danske og norske familier er intervjuet, og til tross for noe ulik lovgivning i de to landene, er deres erfaringer ganske like. Resultatene peker blant annet på at mange av dem som ble undersøkt ikke forsto at de hadde vært med i undersøkelsen, og at få føler seg direkte involvert i undersøkelsesprosessen. Forskningen viser dessuten at mennene er perifere og kvinnene sentrale i samarbeidet mellom familien og myndighetene. Boken tar også for seg hvordan makt oppleves og viser seg i sosialt arbeid.

Ved å få fram foreldrenes erfaringer, viser boken hvordan undersøkelsen kan brukes til å skape et bedre samarbeid mellom barnevernet og familiene.

Dette er en fagbok for studenter innenfor sosialt arbeid og barnevern og ansatte i barnevernet.

Karin Kildedal er amanuensis ved Universitetet i Aalborg.
Sigrid Nordstoga er førstelektor ved Universitetet i Agder.
Solveig Sagatun er dosent ved Universitetet i Agder.
Lars Uggerhøj er lektor og utdannelsesleder ved Universitetet i Aalborg.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215017891
  • Publication date: 06.06.2011
  • Book group: 213

Lars Uggerhøj

Lars Uggerhøj er lektor og forskningsleder ved Universitetet i Aalborg.
More about the author

Solveig Sagatun

Solveig Sagatun er dr.polit. og førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag. Hun har mangeårig arbeidserfaring fra kommunal barnevernstjeneste. Hennes forskning og publiseringer ligger innenfor feltet sosialt arbeid.
More about the author

Sigrid Nordstoga

Sigrid Nordstoga er lektor ved Universitetet i Agder.
More about the author

Karin Kildedal

Karin Kildedal er amanuensis ved Universitetet i Aalborg.
More about the author