Choose format

In stock
NOK 549

ABC for ikke-økonomer

5. utgave
Skal du starte ditt eget firma, eller utdanner du deg til et yrke hvor det er naturlig å starte for seg selv? Kanskje du har blitt med i styret til en bedrift og ønsker å forstå firmaets økonomiske situasjon bedre eller du har fått større ansvar på arbeidsplassen og ønsker å oppgradere kunnskapene? Da er det nyttig å lese denne boken.

Boken egner seg også godt for studier som ikke er rene økonomistudier, men hvor økonomi inngår, for eksempel i ingeniørutdanninger og studier i entreprenørskap.

«ABC for ikke-økonomer» gir en kortfattet og oversiktlig innføring i moderne IT-basert regnskapsførsel. Boken gir videre forståelse av hva regnskapstallene forteller deg, og hvordan kostnader beregnes og priser fastsettes, og beskriver kort markedsmekanismer og budsjettering og finansiering.

Den 5. utgaven av boken er gjennomgående oppdatert med hensyn til lover, regler og rammebetingelser.

Du finner en rekke oppgaver i boken. Løsningsforslag til disse og andre tilleggsressurser finner du i lenken til venstre.

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215047706
  • Publication date: 04.01.2021
  • Book group: 212

Gunnar Engelsåstrø

Gunnar Engelsåstrø har vært tilsatt som førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en årrekke, hvor han har undervist i både privat, kommunalt og statlig regnskap. Han driver dessuten kursvirksomhet i kommunalt regnskap, blant annet for kommunalt tilsatte.
More about the author