Choose format

In stock
NOK 349

ADHD: En bok for deg som er behandler, pasient eller pårørende

Hva er ADHD, og hvordan er det å leve med det? Hvordan kan vi oppdage og behandle ADHD på en god måte?

Dette er en bok for behandlere, men den snakker like mye til pasientene selv og deres pårørende. Boka viser til relevant forskning og formelle diagnosekriterier.

Gjennom en rekke eksempler fra både terapirommet og pasientenes liv maler forfatteren et bilde av ADHD som en kompleks diagnose som kan skape store utfordringer for den enkelte. Hun viser også hvor viktig det er for pasientene å få riktig diagnose og hjelp.

Forfatteren tar opp alt fra medisinering til andre livsstilstiltak som den enkelte kan gjøre for å bedre symptomene. Med boka ønsker hun å øke kunnskap for å redusere stigma og mytedannelser.

Boka berører blant annet disse temaene:
* Forskjell på jenter og gutter med ADHD
* ADHD og rus
* ADHD og søvnvansker
* ADHD og seksualitet
* Familieliv og samliv
* Høysensitivitet og ADHD
* ADHD og komorbide lidelser
* Medisinering mot ADHD
* Gode livsstilstiltak
* Behandling av eldre
* Stigma ved ADHD

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215071886
  • Publication date: 05.06.2024
  • Book group: 223

Dawn Elizabeth Peleikis

Dawn Elizabeth Peleikis (ph.d.) er psykiater med en helhetlig tilnærming til ADHD. Hun er avdelingsoverlege og medisinskfaglig rådgiver ved Asker distriktspsykiatriske senter (DPS) i Vestre Viken HF. Som forsker og psykiater jobber hun særlig med alvorlige psykiske lidelser (psykose og bipolar lidelse) samt PTSD, angst, depresjon, atferdsvansker og ADHD.
More about the author