Dawn Elizabeth Peleikis

Dawn Elizabeth Peleikis

Dawn Elizabeth Peleikis (ph.d.) er psykiater med en helhetlig tilnærming til ADHD. Hun er avdelingsoverlege og medisinskfaglig rådgiver ved Asker distriktspsykiatriske senter (DPS) i Vestre Viken HF. Som forsker og psykiater jobber hun særlig med alvorlige psykiske lidelser (psykose og bipolar lidelse) samt PTSD, angst, depresjon, atferdsvansker og ADHD.

Books by Dawn Elizabeth Peleikis