Choose format

In stock
NOK 279

Affekt og kognisjon

«Affekt og kognisjon» fra 2019 handler om å forstå hvordan mennesker dras mellom ulike hensyn og noen ganger ender opp med å ta beslutninger som kan virke uforståelige.

Det handler om å belyse menneskets irrasjonelle sider. Hvordan vi noen ganger kan la oss styre av følelser snarere enn fornuft. Hvordan vi kan ta beslutninger som virker kloke der og da, men som virker ubegripelige for andre, og senere kanskje også for oss selv.

Forfatteren viser hvordan affekt kan hjelpe oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt og ta bedre beslutninger. Vi får innblikk i hvilken rolle tankene spiller i emosjonelle reaksjoner, og hvordan kognitive mekanismer kan brukes for å regulere affekt. Forfatteren drøfter også temaene bevissthet og intuisjon.

Boken er skrevet for psykologistudenter og studenter som tar emner i psykologi, og er relevant for, psykologer, leger, lærere og økonomer. Boken er av verdi for alle som vil lære om samspillet mellom tanker og følelser.

Elisabeth Norman (f. 1972) er professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen og UiT Norges Arktiske Universitet, med doktorgrad i kognitiv psykologi. Hun forsker primært på ytterkantbevissthet, intuisjon, metakognitive følelser og andre fenomen som utspiller seg i grenselandet mellom affekt og kognisjon. Norman har siden 2012 undervist i affekt og kognisjon.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035284
  • Publication date: 17.09.2021
  • Book group: 893

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman (f. 1972) er professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen, med en doktorgrad i kognitiv psykologi. Hun forsker primært på ytterkantbevissthet, intuisjon, metakognitive følelser, og andre fenomener som utspiller seg i grenselandet mellom affekt og kognisjon. Norman har mer enn 20 års erfaring med å veilede oppgaver i psykologi. Hun har veiledet oppgaver på profesjonsstudiet, bachelorprogrammet og masterprogrammet, og har også veiledningserfaring på PhD-nivå.
More about the author