Choose format

In stock
NOK 929

Alminnelig strafferett

6. utgave

Detailed information

  • Pages: 688
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015057
  • Publication date: 08.08.2016
  • Book group: 221
Alminnelig strafferett er en juridisk klassiker og var professor Johs. Andenæs' hovedverk. I denne 6. utgaven bygger Georg Fredrik Rieber-Mohn og Knut Erik Sæther videre på dette verket.
Boken behandler de strafferettslige grunnlagsproblemer, straffens berettigelse og formål, de alminnelige og spesielle vilkår for straffansvar og reaksjonssystemet. I denne utgaven har forfatterne bl.a. oppdatert henvisninger til ny straffelov, rettspraksis og juridisk teori.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Georg Fredrik Rieber-Mohn

Georg Fredrik Rieber-Mohn er tidligere dommer i Høyesterett. Han har vært spesialrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, statsadvokat, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet og leder av kriminalomsorgen, lagdommer og riksadvokat. Han var igjennom hele 1970-tallet sekretær for Straffelovrådet og fra 1980 til 1987 medlem av Straffelovkommisjonen.
More about the author

Knut Erik Sæther

KNUT ERIK SÆTHER (1970) er assisterende riksadvokat. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling som hhv. førstekonsulent, lovrådgiver og avdelingsdirektør i enheten for strafferett og prosess. Sæther har dessuten jobbet som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo og som dommerfullmektig ved Kongsberg tingrett.
More about the author