Georg Fredrik Rieber-Mohn

Georg Fredrik Rieber-Mohn

Georg Fredrik Rieber-Mohn er tidligere dommer i Høyesterett. Han har vært spesialrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, statsadvokat, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet og leder av kriminalomsorgen, lagdommer og riksadvokat. Han var igjennom hele 1970-tallet sekretær for Straffelovrådet og fra 1980 til 1987 medlem av Straffelovkommisjonen.

Books by Georg Fredrik Rieber-Mohn