Choose format

In stock
NOK 529

Analyse av finansregnskapet

Analyse av finansregnskapet
Analyse av finansregnskapet erstatter boken Analyse av regnskapet av samme forfatterpar, og fokuserer i større grad på finansregnskapets eksterne funksjon. Boken er tilpasset rammeplanen, og det er lagt vekt på å gi en teoretisk tilnærming til sentrale regnskapsprinsipper og måleproblemer. Boken er oppdatert i henhold til ny regnskapslov, som sammen med utvalgte deler av aksjeloven og skatteloven, følger boken i egne vedlegg. Den egner seg derfor også som oppslagsbok.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251837491
  • Publication date: 15.01.1999
  • Book group: 212

Tor Busch

Tor Busch, dr.oecon. er professor emeritus ved NTNU. Han har forsket på og undervist i ledelse og økonomistyring for offentlig sektor ved NTNU Handelshøyskolen gjennom hele karrieren. Busch har også et omfattende forfatterskap innenfor økonomi og ledelse.
More about the author

Kjell Banken

Kjell Banken er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Han er utdannet siviløkonom og HA fra Norges Handelshøyskole. Kjell Banken har lang og omfattende forsknings- og undervisningserfaring og har skrevet mange bøker og artikler innen økonomi, strategi og ledelse. Han har jobbet som veileder overfor næringsliv og offentlig forvaltning og er en mye brukt foredragsholder.
More about the author