Choose format

In stock
NOK 439

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Det er en tydelig føring på at alle som får hjelp av Nav skal arbeide, og arbeidsinkludering er sentralt. Det finnes ulike tilnærminger avhengig av målgruppe. Dette er den første boken om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Utviklingshemming er ikke en ensartet funksjonshemming. Derfor er det mange hensyn å ta når personer med utviklingshemming skal i arbeid.

Denne boken er et resultat av et stort forskningsprosjekt der flere vernepleierutdanninger er involvert. Forfatterne belyser ulike sider ved arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Boka passer for vernepleiere, ansatte i Nav og andre med interesse for temaet.

Bokas redaktører er Hege Gjertsen, Line Melbøe og Hans A. Hauge. Øvrige bidragsytere er Stine Berre, Frank Jarle Bruun, Ketil Eide, Monika K. Gullslett, Stefan C. Hardonk, Árdís K. Ingvarsdóttir, Patrick Stefan Kermit, Lisbeth Kvam, Mariann Mustvedt, Thomas Owren, Mugula Chris Safari, Elin Thygesen og Sofie Wass.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046921
  • Publication date: 29.03.2021
  • Book group: 213

Hege Gjertsen

Hege Gjertsen er sosiolog og førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie ved UiT, Norges Arktiske Universitet.
More about the author

Line Melbøe

Line Melbøe er vernepleier og førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie ved UiT Norge Arktiske Universitet.
More about the author

Hans A. Hauge

Hans A. Hauge er sosiolog og førsteamanuensis, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst- Norge.
More about the author