Choose format

In stock
NOK 1 999

Arbeidsmiljøloven

Lovkommentar, 3. utgave
Lovkommentaren til arbeidsmiljøloven gir utførlige merknader til de enkelte bestemmelsene i loven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis og litteratur.
Siden forrige utgave kom i 2013, har loven blitt endret flere ganger, blant annet med utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, nye bestemmelser om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold og endringer i reglene om varsling. Det er også avsagt en rekke prinsipielle avgjørelser om tolkingen av lovens bestemmelser og om de alminnelige arbeidsrettslige og tariffrettslige normene. Rettsutviklingen i europaretten (EU, EØS og EMK) har også stor betydning for norsk arbeidsrett. Denne tredje utgaven er oppdatert med alle disse kildene.

Bokens målgruppe er alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning for tillitsvalgte, personalledere, HMS-ansvarlige og andre som trenger et lett tilgjengelig oppslagsverk i arbeidsrett. Fremstillingen er også utformet slik at den imøtekommer de behov advokater, dommere og andre jurister har for oversikt over arbeidsmiljøloven og arbeidsrettslige regler.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 1376
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028408
  • Publication date: 09.03.2018
  • Book group: 221

Jan Fougner

Jan Fougner ble cand.jur. i 1988 og mottok sin Phd fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, i 2007 på avhandlingen "Endring i arbeidsforhold". Han har tidligere vært vitenskaplig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og advokat ved Regjeringsadvokatembete. Fougner er i dag partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han har møterett for Høyesterett og har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer. Fougner har skrevet en rekke artikler innen fagområdet og har har som forfatter og medforfatter utgitt flere bøker om arbeidsrett: Arbeidsavtalen - utvalgte emner (1999), Kollektiv arbeidsrett (2004), Endring i arbeidsforhold (2. utgave, 2016), Omstilling og nedbemanning (3. utgave, 2016), Norsk arbeidsrett. Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern (2019) og flere utgaver av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven av 1977. I tillegg har han vært redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.
More about the author

Tarjei Thorkildsen

Tarjei Thorkildsen ble cand.jur.i 1989 og i 1994 tok han graden Master of Law ved Cambridge University. Tidligere har han arbeidet hos regjeringsadvokaten, vært dommer i Drammen tingrett og partner i Advokatfirmaet Schjødt. Thorkildsen er i dag partner i BA-HR. Han er i tillegg redaktør i tidsskriftet Arbeidsrett.
More about the author

Tron Løkken Sundet

Tron Sundet ble cand.jur. i 2000. Han har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett, og er nå nestleder i Arbeidsretten. Han er blant annet medforfatter av Arbeidsmiljøloven kommentarutgave (sammen med Fougner, Holo og Thorkildsen), redaktør i tidsskriftet Arbeidsrett og har skrevet en rekke artikler om arbeidsrettslige og prosessuelle spørsmål. Han underviser i tillegg ved de juridiske fakultetene i Bergen og Oslo.
More about the author

Lars Holo

Lars Holo ble cand.jur. i 1976. Han har tidligere vært advokat i juridisk avdeling i LO og partner i Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co ANS. Han er nå partner i Arntzen de Besche. Holo er medforfatter av Arbeidsmiljøloven kommentarutgave (sammen med Fougner, Sundet og Thorkildsen).
More about the author