Choose format

NOK 1 199
Expected 10/14/23

Arbitration in Norway

The book will be based on the Norwegian Arbitration Act 2004 (which is based on the UNCITRAL model law), the Rules of Arbitration Procedure of the Oslo Chamber of Commerce Institute of Arbitration, and the Rules of Arbitration and the Guidelines of The Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association.
The book will offer an easily accessible presentation of arbitration in Norway and serves as a thorough introduction, especially for non-Norwegian lawyers and their clients who are, or who expect to become, involved in arbitration proceedings in Norway. The book will also benefit lawyers and companies who are considering entering into an arbitration agreement, requiring that the place of arbitration is in Norway.

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: English
  • ISBN: 9788215030555
  • Publication date: 14.10.2023
  • Book group: 221

Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970, cand. jur 1997), er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært advokat hos Thommessen Krefting Greve Lund AS og Regjeringsadvokaten. Høgetveit Berg har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har utgitt Hevd (2005) og en rekke artikler om tingsrett, pant og konkursrett.
More about the author

Ola Ø. Nisja

OLA Ø. NISJA er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003) og LL.M. i Corporate and Commercial Law fra King's College London (2003). Han har bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten og som gjesteforsker ved Columbia Law School. Nisja er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og fikk møterett for Høyesterett i 2011. Nisja er også forfatter av «Avtalt prosess, voldgift i praksis» (2015) og «Alternativ tvisteløsning» (2008).
More about the author

Amund Bjøranger Tørum

Amund Bjøranger Tørum er cand.jur (2001), dr.juris (2006) og partner i Schjødt. Tørum har publisert en rekke arbeider innenfor kontraktsrett, entrepriserett og formuerett, og han har tidligere blant annet arbeidet som førsteamanuensis og postdoc ved Juridisk Fakultet (UiB), som advokat i Talisman Energy Norge AS og som partner i Kvale Advokatfirma.
More about the author

Thomas K. Svensen

More about the author

Thomas Nordby

Thomas Nordby arbeider primært med tvisteløsning innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, inkludert Høyesterett, voldgift, forhandlinger og rettsmekling. Han er spesialisert innen konkurranserett, offentlige anskaffelser og energirett, og har bred kunnskap om offentligrettslig regulering.


Han har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2005. Han har også ført et større antall saker for EU- og EFTA-domstolen. Thomas er medlem av IBA Litigation Committee og engasjert i internasjonal tvisteløsning. Han har bakgrunn som styremedlem i Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning, og har vært leder for JUCs nettverk i kommersiell voldgift. Han er medlem av Dansk Forening for Voldgift og The Norwegian Oil and Energy Arbitration Association.
More about the author