Åsfrid Svensen

Åsfrid Svensen

Åsfrid Svensen (f. 1936) er professor emerita i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet innføringsbok i litterær analyse, "Tekstens mønstre" (1985), og "Orden og kaos. Virkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur" (1991). Svensen har dessuten publisert flere artikler og bøker om blant annet barnelitteratur og om bøker av Arne Garborg, Olav Duun og Torborg Nedreaas.

(Foto: Ram Gupta/UiO)

Books by Åsfrid Svensen