Choose format

In stock
NOK 349

Barn på nett

En veileder for foreldre og lærere
Barn er tidligere og tidligere på nett, og ofte ferdes de alene. Dette gjør dem stadig mer sårbare for mobbing, utestengelse, svindel, spredning av nakenbilder og overgrep. Hva kan vi som foreldre, lærere, besteforeldre, trenere og andre foresatte gjøre for å beskytte barna mot farene på Internett?

«Barn på nett: En veileder for foreldre og lærere» er en svært lettfattelig og oppslagsvennlig bok om temaet nettbruk for barn og unge. Boken gir deg som leser en mulighet til raskt å sette deg inn i de viktigste sidene av temaet barns trygghet på nett og deretter veilede og følge opp barna. Målet er at boken skal hjelpe deg å gi den rette informasjonen til barna og følge opp de riktige tingene på en måte som føles positiv for dem.

Boken er rettet mot foreldre og lærere, men er like aktuell for andre voksne som har ansvar for barn, for eksempel barnehagepersonell, barnevernspedagoger, helsepersonell, besteforeldre, trenere og andre ledere av fritidsaktiviteter.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030937
  • Publication date: 31.10.2018
  • Book group: 225

Bjarte Malmedal

Bjarte Malmedal har lang erfaring innen cybersikkerhet og cyberoperasjoner i Forsvaret. Han var med på å etablere Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur og er nå seniorrådgiver ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), hvor han har ansvar for NorSIS¿ prosjekter innen digital sikkerhetskultur.
More about the author

Ronny Windvik

Ronny Windvik har siden 1999 jobbet som forsker innen datasikkerhet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han har ledet en rekke forskningsprosjekter innen fagfeltet. Windvik er i dag forskningssjef innen cybersikkerhet og cyberoperasjoner ved FFI.
More about the author

Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø arbeider i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen digital sikkerhet, og har blant annet ledet NSMs Nasjonale cybersenter. Bergsjø har siden 2019 ledet Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).
More about the author