Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø

Håkon Bergsjø har i en årrekke arbeidet i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen digital sikkerhet, og har blant annet ledet NSMs Nasjonale cybersenter. Bergsjø har siden 2019 ledet Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).

Books by Håkon Bergsjø

  1. Datasikkerhet for ledere

    Datasikkerhet for ledere

    Ronny Windvik Håkon Bergsjø
    Special Price NOK 259 Regular Price NOK 349