Choose format

In stock
NOK 399

Barnehagelærerutdanning i endring

Å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning
Hvordan utvikler vi vår egen undervisningspraksis i høyere utdanning? Med økt søkelys på universitets- og høgskolepedagogikk har det vokst fram et behov for mer kunnskap om hva forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i barnehagelærerutdanningene kan være.

Forfatterne løfter frem et mangfold av forskningstilnærminger, vitenskapelige innganger og etiske perspektiver. Intensjonen er å inspirere til både forsknings- og utviklingsarbeid. Det handler om forskning på egen undervisningspraksis, studentevaluering, veiledning av studenter og opplæring av praksislærere, praksisoppgaver, trepartssamarbeid, koblinger mellom praksis og teori og teoretiske begreper.

Boka henvender seg til akademisk ansatte i lærerutdanninger og fagfeltet for øvrig. Den er aktuell for bruk i ph.d.-studier, ansatte i kvalifiseringsløp og for masterstudenter.

Redaktørene har med seg bidragsyterne Mailin Alsø, Turid Skarre Aasebø, Nils Rune Birkeland, David Lansing Cameron, Liv Torunn Eik, Synnøve Eikeland, Ole Henrik Hansen, Signe Marie Hanssen, Hilde Dehnæs Hogsnes, Torhild Erika Høydalsvik, Lise Juritsen, Tove Lafton, Ann Sofi Larsen, Hilde Gry Leer-Salvesen, Hilde Løvig-Larsen, Henriette Oseth-Andersen, Anne B. Reinertsen, Tuula H. Skarstein, Berit Oddrun Sletten, Ingunn Sælid Sell, Kari Søndenå, Oliver Thiel, Kristin Rydjord Tholin, Bente Ulla, Heidi Østland Vala og Jostein Paulgård Østmoen.

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Annet, Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215060705
  • Publication date: 21.10.2022
  • Book group: 215

Anna R. Moxnes

Anna Rigmor Moxnes er førsteamanuensis ved universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider ved institutt for pedagogikk, Campus Drammen og underviser i barnehagelærerutdanningen, master i pedagogikk og i veilederutdanningene. Forskningsinteressene hennes er pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, materialitet, de minste barna i barnehagen og veiledningspedagogikk.
More about the author

Terese Wilhelmsen

Terese Wilhelmsen er førsteamanuensis på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.
More about the author

Steinar Øvreås

Steinar Øvreås er førstelektor på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.
More about the author

Marianne Olsen Santana

Marianne Olsen Santana er programleder for Team BLU på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.
More about the author
Teresa K. Aslanian

Teresa K. Aslanian

Teresa K. Aslanian er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Sørøst Norge. Hun er utdannet barnehagelærer og har doktorgrad i utdanningsvitenskap fra OsloMet. Hennes forskningsinteresser kretser rundt barnehagens kjerne begrep: omsorg, lek og læring. Hun er en tydelig stemme for barns rett til kjærlighet i barnehagen og hennes arbeid kaster lys på kompleksiteter ved implementeringen av den norske barnehagens verdi-basert tradisjon i møte med politiske føringer, økonomi baserte forståelsesrammer og barns hverdagsliv i barnehagen.
More about the author