Choose format

In stock
NOK 389

Barns flerkulturelle steder

Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling
«Barns flerkulturelle steder» legger fram til diskusjon en rekke eksempler på hvordan barnehager arbeider med flerspråklige og flerkulturelle tematikker.

I boka vises det hvordan flerspråklighet kan være utgangspunkt for fellesskap, og hvordan mangfold og flerkulturalitet er noe barn lager sammen gjennom kommunikasjon og felles kulturskaping.

Barn og barnegrupper er mangfoldige, men barns utforsking av verden gjennom språket gir dem noen felles opplevelser som preger dem - og derfor også våre framtidige samfunn. Gjennom lek, sang, undring og fortelling skaper barn språk som gir grunnlag for fellesskap. Boka dokumenterer og reflekterer over hvordan dette kan skje i en flerspråklig kontekst. Slik synliggjøres det språklige grunnlaget for demokratiske fellesskap som skapes i barnehagen.

Fagboka er skrevet for ansatte og studenter i barnehagelærerutdanningen, og for ansatte innenfor barnehagesektoren.

Redaktør Ove Bergersen har med seg bidragsyterne Eli Flatekval, Fridunn Tørå Karsrud og Anne W. Norstrand.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026299
  • Publication date: 19.12.2016
  • Book group: 215

Ove Bergersen

Ove Bergersen er førsteamanuensis på Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.
More about the author