Choose format

In stock
NOK 719

Bistandsadvokaten

3. utgave
Denne nyskrevne utgaven av BISTANDSADVOKATEN er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i straffesaker.
Boken gjennomgår de viktigste reglene en må kunne for å være bistandsadvokat, og orienterer samtidig politiet, påtalemyndigheten og domstolene om ofrenes nye stilling i straffeprosessen.

Boken skal kunne fungere som oppslagsbok, med fyldige registre for stikkord og rettspraksis.

Professor dr.juris Anne Robberstad arbeider med sivil- og straffeprosess på Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun har også skrevet bøkene Mellom tvekamp og inkvisisjon (1999), Rettskraft (2006) og Sivilprosess (2. utgave 2013).

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022628
  • Publication date: 22.01.2014
  • Book group: 221

Anne Robberstad

Anne Robberstad er professor emerita i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun har skrevet bøkene Mellom tvekamp og inkvisisjon (1999), Rettskraft (2006), Sivilprosess (2. utgave 2013) og Bistandsadvokaten (3. utgave 2014).
More about the author