Anne Robberstad

Anne Robberstad

Professor dr.juris Anne Robberstad arbeider med sivil- og straffeprosess på Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun har skrevet bøkene Mellom tvekamp og inkvisisjon (1999), Rettskraft (2006), Sivilprosess (2. utgave 2013) og Bistandsadvokaten (3. utgave 2014).

Books by Anne Robberstad