Anne Robberstad

Anne Robberstad

Anne Robberstad er professor emerita i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som praktiserende advokat. Hun har skrevet bøkene Mellom tvekamp og inkvisisjon (1999), Rettskraft (2006), Sivilprosess (2. utgave 2013) og Bistandsadvokaten (3. utgave 2014).

Books by Anne Robberstad