Choose format

In stock
NOK 499

Brudd- og skadebehandling

En metodebok

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020112
  • Publication date: 16.06.2014
  • Book group: 213
Boka gir en innføring i behandling av de aller fleste typer brudd og skader som leger møter på legevakter, i allmennpraksis og i turnus.
Forfatterne gir praktiske tips om gipseteknikker, suturering og bruk av lokalanestesi. Andre akutte problemstillinger i legevaktarbeid, som for eksempel håndtering av neseblødninger, abcesser, brannskader og hodeskader, blir også tatt opp.

Til forskjell fra andre metodebøker har denne boka en egen del om behandling og oppfølging av brudd hos barn.

Boka springer ut fra undervisning av legestudenter og turnusleger. Den er egnet som et samlet oppslagsverk om skadebehandling som også er nyttig for mer erfarne leger.

Boka er godt illustrert med tegninger, fotografier og røntgenbilder.

Brudd- og skadebehandling er skrevet for medisinerstudenter, turnusleger, leger i spesialisering og allmennpraktikere med interesse for kirurgi.

«Dette er en fin metodebok som egner seg godt til daglig bruk for turnusleger og leger i spesialisering ved skadekirurgiske poliklinikker.»
K. Steen, Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 22

«Til Hammer og Randsborg vil eg sei: Takk og gratulerer. Godt arbeid. Dere har klart spagaten mellom
tilstrekkeleg og for mykje info godt og balansert boka bra.»
Terje Vagstad, Norsk ortopedpost 3, 2014

Anmeldelse

- Fin metodebok for skadepoliklinikk

tidsskriftet.no

Per-Henrik Randsborg

Per-Henrik Randsborg (f. 1973) har en ph.d. fra Universitetet i Oslo, er spesialist i ortopedisk kirurgi og er spesielt interessert i barnefrakturer. Han er overlege ved ortopedisk avdeling og jobber som postdoktor ved Avdeling for helsetjenesteforskning, HØKH, Akershus Universitetssykehus.
More about the author

Ola-Lars Hammer

Ola-Lars Hammer (f. 1973) er ph.d.-stipendiat ved Universitetet i oslo, spesialist i ortopedisk kirurgi og seksjonsoverlege ved Skadekirurgisk legevakt på Akershus Universitetssykehus. Hammer har også erfaring fra internasjonal tjeneste som lege i Forsvaret.
More about the author