Per-Henrik Randsborg

Per-Henrik Randsborg

Per-Henrik Randsborg (f. 1973) har en ph.d. fra Universitetet i Oslo, er spesialist i ortopedisk kirurgi og er spesielt interessert i barnefrakturer. Han er overlege ved ortopedisk avdeling og jobber som postdoktor ved Avdeling for helsetjenesteforskning, HØKH, Akershus Universitetssykehus.

Books by Per-Henrik Randsborg