Choose format

In stock
NOK 629

Cyberkriminalitet

Cyberangrep og annen alvorlig cyberkriminalitet forekommer helt uavhengig av landegrenser. Cyberspace er i dag en arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres med lav risiko.
Stein Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976. I denne boken gir han en oversikt over den historiske utviklingen av bekjempelsen av cyberkriminalitet, bestemmelser i straffeloven som omhandler cyberkriminalitet, og de tiltak politi og påtalemyndighet kan gjennomføre i etterforskningen av slik kriminalitet. Forfatteren beskriver dessuten det nye trussel- og risikobildet og hvilke forebyggende cybersikkerhetstiltak han mener bør gjennomføres for å sikre samfunnet et best mulig vern av våre vitale nasjonale interesser.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026688
  • Publication date: 18.05.2017
  • Book group: 221

Stein Schjølberg

Stein Schjølberg var ansatt ved Oslo politikammer fra 1968 til 1984. Han har siden vært dommer i Oslo byrett og sorenskriver i Brønnøy og i Moss. Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976.
More about the author