Stein Schjølberg

Stein Schjølberg

Stein Schjølberg var ansatt ved Oslo politikammer fra 1968 til 1984. Han har siden vært dommer i Oslo byrett og sorenskriver i Brønnøy og i Moss. Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976.

Books by Stein Schjølberg