Choose format

In stock
NOK 559

Demensguiden

Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 3. utgave
«Demensguiden» er en «førstehjelpsbok» til bruk i møte med personer med demens.
Hovedbudskapet i boken er at helsearbeidere må ha kjennskap til hvem personen med demens er, kunnskap om hva demens er og ikke minst kunne kartlegge kognitiv svikt og ressurser for å gi individuelt tilpasset behandling, pleie og omsorg. Omgivelsenes behandleratferd står sentralt.

Boken retter seg primært mot praksisfeltet, helsefagstudenter både i grunn- og videreutdanninger, men pårørende vil også ha nytte av boken.

« ... boken forsvarer sin plass ... » S. Sparr, «Tidsskrift for Den norske legeforening»

Om forfatteren:
Kirsti V. Solheim er psykiatrisk sykepleier og har også erfaring som pårørende. Solheim har bred klinisk erfaring, hun har vært prosjektleder og brukes aktivt som foredragsholder innenfor fagfeltet geriatri og demensomsorg.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019833
  • Publication date: 25.05.2015
  • Book group: 213

Kirsti Solheim

Kirsti V. Solheim er psykiatrisk sykepleier og har vært pårørende flere ganger. Solheim har bred klinisk erfaring, hun har vært prosjektleder og brukes aktivt som foredragsholder innenfor fagfeltet geriatri og demensomsorg.
More about the author