Kirsti Solheim

Kirsti Solheim

Kirsti V. Solheim er psykiatrisk sykepleier og har vært pårørende flere ganger. Solheim har bred klinisk erfaring, hun har vært prosjektleder og brukes aktivt som foredragsholder innenfor fagfeltet geriatri og demensomsorg.

Books by Kirsti Solheim