Choose format

In stock
NOK 299

Den profesjonelle samtalen

En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål
Legen samtaler med pasientene sine, journalisten snakker med kilder, barnevernet stiller spørsmål til barn og voksne, og HR-ansatte intervjuer jobbsøkere. Listen er lang over alle som stiller spørsmål i jobben sin.

Denne boken er for alle som ønsker å bli bedre til dette. Bedre til å stille spørsmål og bedre til å gjennomføre profesjonelle samtaler, slik at informasjonen blir mer nøyaktig, mer relevant og mer pålitelig. Kombinert med metodens etiske samtaleprinsipper gir fremgangsmåten et tryggere beslutningsgrunnlag.

Ingen profesjonelle samtaler er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør av fornærmede, vitner, mistenkte og siktede. Basert på internasjonal forskning beskriver forfatterne i denne boken den vitenskapelige kunnskapen som ligger til grunn for politiets samtale- og intervjumetodikk, og gir deretter en praktisk steg-for-steg-innføring i metoden.

Her får leseren tilgang til de verktøyene som er utviklet for politiets etterforskere de siste 30 årene, og som er like relevante for alle som stiller spørsmål i jobben sin.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048666
  • Publication date: 09.10.2020
  • Book group: 893

Asbjørn Rachlew

Asbjørn Rachlew utviklet Norges første opplæringsprogram i avhørsteknikken KREATIV. Han sitter i den internasjonale styringsgruppen som på oppdrag for FN skal innføre den nye, forskningsbaserte avhørsmetodikken globalt. Rachlew er tidligere drapsetterforsker ved Oslo politidistrikt og i 2009 forsvarte han sin doktoravhandling, Justisfeil ved politiets etterforskning. Rachlew var faglig rådgiver under avhørene av Anders Behring Breivik etter 22. juli-terroren. I dag er han er gjesteforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter.
More about the author

Geir-Egil Løken

Geir-Egil Løken er politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet ved KRIPOS. Han er utdannet instruktør i avhør og underviser ved Politihøgskolens studie for videreutdanning i etterforskning. Løken var en av tre som avhørte Anders Behring Breivik i til sammen 220 timer etter 22. juli-terroren. Løken sitter i faggruppen for avhør på KRIPOS og i Politihøgskolens nasjonale referansegruppe for avhør. Han har holdt foredrag om politiets forskningsbaserte avhørsteknikk både nasjonalt og internasjonalt, for ulike profesjoner.
More about the author

Svein Tore Bergestuen

Svein Tore Bergestuen er forfatter, journalist og rådgiver. Som programleder og intervjuer på radio og TV har han tusenvis av intervjuer bak seg. Han var også fast foreleser i intervjuteknikk ved Institutt for Journalistikk i flere år. Bergestuen har skrevet én roman og fire sakprosabøker. Han har grunnfag i sosiologi og psykologi fra Universitetet i Bergen.
More about the author