Geir-Egil Løken

Geir-Egil Løken

Geir-Egil Løken er politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet ved KRIPOS. Han er utdannet instruktør i avhør og underviser ved Politihøgskolens studie for videreutdanning i etterforskning. Løken var en av tre som avhørte Anders Behring Breivik i til sammen 220 timer etter 22. juli-terroren. Løken sitter i faggruppen for avhør på KRIPOS og i Politihøgskolens nasjonale referansegruppe for avhør. Han har holdt foredrag om politiets forskningsbaserte avhørsteknikk både nasjonalt og internasjonalt, for ulike profesjoner.

Books by Geir-Egil Løken