Choose format

In stock
NOK 519

Den topartiske tolken

Lærebok i tolking
Tolken gjør politi, sykepleiere, leger, dommere og andre fagpersoner i stand til å gjennomføre samtaler på tross av språkbarrierer. Hva er tolkens oppgave i disse situasjonene?
Denne læreboken gir en solid introduksjon til tolkeyrket slik det arter seg i offentlig sektor. Forfatteren tar utgangspunkt i tolkens yrkesetikk som krever at begge parter i samtalen har likeverdige krav på tolkens kompetanse. Tolken er slik sett topartisk. Samtidig er tolkens hovedverktøy, språket, et mangesidig fenomen, som gjør tolkens oppgave krevende.

Gjennom autentiske eksempler illustreres det komplekse samspillet i tolkede samtaler. Boken utvikler en teoretisk plattform for tolkens funksjon. Individets rett til å bli hørt og få vite står i forgrunnen, mens kunnskap om tospråklighet og dialogens kompleksitet klargjør premissene for tolkens skjønnsutøvelse.

"Den topartiske tolken" henvender seg til tolker, tolkestudenter og fagpersoner som kommuniserer via tolk i sitt arbeid.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020983
  • Publication date: 05.07.2013
  • Book group: 216

Hanne Skaaden

Hanne Skaaden er professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har allsidig erfaring som tolk, forsker og tolkeutdanner.
More about the author