Hanne Skaaden

Hanne Skaaden

Hanne Skaaden er professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har allsidig erfaring som tolk, forsker og tolkeutdanner.

Books by Hanne Skaaden