Choose format

In stock
NOK 409

Det var en gang...

Historie og tradisjoner i den flerkulturelle barnehagen
Små barns begynnende forståelse av vår felles fortid kan påvirke hvordan de opplever verden i dag, og hvordan de ser for seg framtida. Derfor er historie- og tradisjonsformidling både et aktuelt og viktig tema i barnehagen.

Fra hvert sitt faglige ståsted, med felles engasjement, belyser forfatterne en mangfoldig historie- og tradisjonsformidling i barnehagen. De gir oss innblikk i et kulturelt mangfold som inkluderer urfolk, nasjonale minoriteter og ulike moderne innvandrergrupper i Norge. Historie- og tradisjonsformidling i barnehager må ha en form som er tilpasset små barn. Formidlingen må også skje ut ifra en bevisst og kritisk vurdering av hva som passer den enkelte barnegruppens sammensetning.

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen og personale i barnehagen. Forfatterne ønsker å inspirere til arbeidet med tematikken og har derfor viet stor plass til praktiske eksempler fra barnehager med ulik grad av kulturelt mangfold.

Detailed information

  • Pages: 184
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215051123
  • Publication date: 06.04.2021
  • Book group: 215

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er dosent emerita i samfunnsfag ved DMMH. Hun har lang erfaring som forsker på ledelse i barnehagefeltet med en rekke publikasjoner. Hun har ledet og undervist på ulike emner om barnehageledelse på bachelor- og masternivå.
More about the author

Ellen Holst Buaas

Ellen Holst Buaas har utdanning som barnehagelærer med hovedfag i pedagogikk. Hun har lang praksis fra arbeid i barnehage, undervisning av studenter og kursvirksomhet knyttet til temaene natur, kultur, lek og kreativitet. Hun har også deltatt i utviklingsarbeid, forskningsproduksjon, artikkel- og bokproduksjon innenfor de samme feltene. Buaas er nå pensjonert høgskolelektor fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim.
More about the author

Yngve Skjæveland

Yngve Skjæveland er professor i samfunnsfag ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Han er historikar og har publisert fleire arbeid om historieformidling i skule og barnehage og om barnehagen som læringsarena. Han har lang undervisningserfaring frå grunnskulelærarutdanning og barnehagelærarutdanning og har skrive fleire lærebøker i samfunnsfag for barneskulen.
More about the author