Ellen Holst Buaas

Ellen Holst Buaas

Ellen Holst Buaas har utdanning som barnehagelærer med hovedfag i pedagogikk. Hun har lang praksis fra arbeid i barnehage, undervisning av studenter og kursvirksomhet knyttet til temaene natur, kultur, lek og kreativitet. Hun har også deltatt i utviklingsarbeid, forskningsproduksjon, artikkel- og bokproduksjon innenfor de samme feltene. Buaas er nå pensjonert høgskolelektor fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim.

Books by Ellen Holst Buaas