Choose format

In stock
NOK 359

Dialoger med naturen

Etnografiske skisser fra Sápmi

«Boka burde bli en grunnbok for sannhets- og forsoningskommisjonen som holder på med sitt arbeid. I tillegg kan den ses som et testamente fra Nergård til ettertiden fra hans virke som samfunnsforsker ved Universitetet i Tromsø fra 1970-tallet og frem til i dag.» - Les mer her. 

«Dialoger med naturen» er bygget opp rundt etnografiske skisser fra en sjøsamisk gård i Finnmark, et læstadiansk bygdesamfunn i Troms og en sameby i svensk Lappland. På disse stedene har folk en livsrytme, levemåte og livsanskuelse som er sterkt preget av naturen. Det har brakt dem nær en viktig erkjennelse: Naturens sårbarhet er en del av vår egen.

Det samiske fortellingsmaterialet er tradisjonsbevarende fordi det framhever ytterpunktene for livsutfoldelsen. Det er normgivende fordi det appellerer til ansvar for natur, dyr og medmennesker. Det er også bevisstgjørende; fordi det holder tradisjonens erfaring opp mot naturens utfordringer.

Etter mer enn hundre år med intens fornorskning har tiden fra 1970-tallet vært preget av rehabilitering, vitalisering og modernisering. En viktig del av det samiske fortellingsmaterialet har vært avgjørende både for å huske overgrep og å bearbeide dem. Det eksponerer åndelighet og respekt for naturen. Det har en dybde den moderne, urbane borger ofte mangler fordi naturen har havnet utenfor dagliglivets handlingsrom. Tradisjonskunnskapen tar vare på gjensidigheten mellom menneske, natur og guddom. For mange tradisjonsutøvere bærer naturen guddommens ansikt: Det du gjør mot naturen, gjør du mot guddommen selv.

«Boka inneholder mange bilder og kart, noe som gjør den ekstra leservennlig. Det er i disse kapitlene Nergård briljerer med sine etnografiske skildringer og gode fortellerevne ... Jeg regner derfor med at Nergårds bok vil være å finne både i mange kontorhyller og under mange juletrær i år.»
Astri Dankertsen, Norsk sosiologisk tidsskrift

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031576
  • Publication date: 10.05.2019
  • Book group: 214

Jens-Ivar Nergård

Jens-Ivar Nergård er professor emeritus ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsfelt er pedagogisk antropologi, kulturpsykologi og kulturfilosofi. Han har helt fra 1970-tallet arbeidet med etnografisk materiale fra samiske samfunn.
More about the author