Choose format

In stock
NOK 519

Didaktikk for barnehagelærere

En innføring, 2. utgave
Boken gi en grundig innføring i didaktikk og didaktisk tenkning for barnehagelærerutdanningen.
Arve Gunnestad tar her for seg aktuelle didaktiske begreper og modeller i lys av behov, forutsetninger og bestemmelsen om medvirkning hos barn, ansatte og foreldre.

Her kan du lese utfyllende om barns medvirkning, lyttende pedagogikk, dokumentasjon og om danningsbegrepet. Boka har også kapitler om flerkulturell didaktikk og om individuelle opplæringsplaner for barn med spesielle behov.

Denne andreutgaven er oppdatert i tråd med nyere forskning og nyere offentlige utredninger, rammeplan og lovverk.

«Didaktikk for barnehagelærere» er skrevet for barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og andre barnehageansatte. Det er en viktig bok for alle som er opptatt av pedagogisk arbeid med barn i barnehage- og småskolealder, for eksempel lærere ved pedagogiske høgskoler og universiteter, ansatte i barnehageadministrasjon og spesialpedagoger.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031330
  • Publication date: 02.01.2019
  • Book group: 215

Arve Gunnestad

Arve Gunnestad er dosent i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Han har publisert flere bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt, bl.a. Spesialpedagogisk læreplanarbeid (1992) og Førskolelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika (2002).
More about the author