Arve Gunnestad

Arve Gunnestad

Arve Gunnestad er dosent i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Han har publisert flere bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt, bl.a. Spesialpedagogisk læreplanarbeid (1992) og Førskolelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika (2002).

Books by Arve Gunnestad